Archiwa autora: LG

Jak korzystać z Extranetu

Pod poniższym linkiem znajduje się poradnik korzystania z Extranetu Poradnik Extranet

Test umiejętności dla kandydata ubiegającego się o wpis na listę radców prawnych w 2019 r.

Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1461), Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości … Kontynuuj

Informacja w sprawie zamawiania legitymacji radcy prawnego

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2018. czasowo nie jest możliwe zamówienie legitymacji z mikroprocesorem bezstykowym i stykowym. Przejściowe utrudnienie wynika z przyczyn leżących po stronie producenta legitymacji i jest związane z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących notyfikacji eID wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług … Kontynuuj

Informacja w sprawie zamawiania legitymacji radcy prawnego

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca br. czasowo nie jest możliwe zamówienie legitymacji z mikroprocesorem bezstykowym i stykowym. Przejściowe utrudnienie wynika z przyczyn leżących po stronie producenta legitymacji i  jest związane z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących notyfikacji środków identyfikacji elektronicznej przez państwa członkowskie UE, wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji … Kontynuuj

Nieodpłatna pomoc prawna

W wykonaniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) oraz uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, Dziekan Rady Okręgowej Izby … Kontynuuj

Test umiejętności dla kandydata ubiegającego się o wpis na listę radców prawnych w 2017 r.

Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1461), Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości … Kontynuuj

Dane teleadresowe

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH ul. Żytnia 15 lok. 16 01-014 Warszawa tel.  22 862 41 69 (do -71) tel.  22 403 33 44 fax  22 862 41 73 NIP 526 025 09 43 BIURO CZYNNE Żytnia 15 lok. 16: poniedziałek – … Kontynuuj

Finanse

Bilans OIRP w Warszawie za rok 2019

Rejestry

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie prowadzi: 1) listę radców prawnych – odnośnik; 2) listę aplikantów radcowskich – odnośnik; 3) listę prawników zagranicznych – odnośnik; 4) ewidencję radców prawnych; 5) ewidencję aplikantów radcowskich. Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w powyższych listach … Kontynuuj

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sprawy wpływające do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie są załatwiane niezwłocznie, w terminach wskazanych w przepisach określających ustawowe zadania Izby oraz kompetencje jej poszczególnych organów.