Asystent prawny w firmie Aviva

Do Działu Prawnego spółek Grupy Aviva w Polsce poszukujemy aplikanta I lub II roku aplikacji radcowskiej lub adwokackiej.

 

Forma współpracy: umowa zlecenie

 

Od kandydata oczekujemy:

 

– praktycznej znajomości prawa cywilnego (praktyczna znajomość w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych będzie dodatkowym atutem), gospodarczego, procedury cywilnej, prawa handlowego oraz innych istotnych z punktu widzenia zleceniodawcy dziedzin prawa;

 

– samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów prawnych,

 

– umiejętności pracy nad kilkoma projektami jednocześnie i podejmowania samodzielnych decyzji pod presją czasu,

 

– dobrej znajomości języka angielskiego.

 

Zapraszamy do aplikowania: wioletta.morawska@aviva.pl

 

O Avivie: Aviva należy do liderów rynku ubezpieczeń w Europie, działa też w Azji i w Kanadzie. Dla 33 milionów klientów w 16 krajach pracuje blisko 30 tys. pracowników. Aviva docenia ludzi za to kim są i za wkład, który wnoszą. Aplikuj z prędkością światła do naszego zespołu! Aviva będąc sygnatariuszem Karty Różnorodności stosuje politykę równego traktowania oraz tworzy środowisko pracy przyjazne osobom niepełnosprawnym. Od kandydatów/tek nie wymagamy podawania daty urodzenia, stanu cywilnego oraz załączania zdjęć. Do aplikowania zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn. Prosimy o dodanie do CV następującej klauzuli: „Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby spółka Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b oraz podmioty powiązane z wymienioną Spółką w rozumieniu przepisów o rachunkowości przetwarzały moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach, w zbiorach danych osobowych kandydatów do pracy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”. https://kariera.aviva.pl/polityka-prywatnosci.html

 

Udostępnij na: