Associate – departament procesowy w SMM Legal (Warszawa)

Dodane: 6 lipca 2021 13:53 - ważne do: 6 sierpnia 2021

SMM Legal to jedna z największych kancelarii w Polsce (15 miejsce w rankingu kancelarii prawniczych Rzeczpospolitej w 2021 roku).

Nasz zespół to obecnie ponad 90 prawników, adwokatów i radców prawnych, w tym pięciu profesorów i liczne grono doktorów prawa, zapewniających kompleksową obsługę prawną Klientom z różnych sektorów gospodarki. 

Oferujemy wsparcie prawne dla kadry menedżerskiej posługującej się językiem angielskim i niemieckim.

Associate – Departament Procesowy
Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • czynny udział w prowadzeniu procesów sądowych, głównie cywilnych i pracowniczych, na każdym stadium postępowania, w tym sporządzanie pozwów i innych pism procesowych,
 • uczestnictwo w rozprawach sądowych.

Wymagania:

 • aplikant (-ka) I roku aplikacji radcowskiej (warunek konieczny),
 • bardzo dobra znajomość prawa procesowego (z naciskiem na postępowania cywilne, w tym gospodarcze i pracownicze),
 • bardzo dobra ogólna znajomość przepisów prawa materialnego, zwłaszcza cywilnego, gospodarczego i prawa pracy,
 • co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w dziale procesowym kancelarii prawnej na stanowisku wymagającym pracy merytorycznej ww. zakresie (warunek konieczny),
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym terminologii prawnej (znajomość innych języków w zakresie terminologii prawnej będzie dodatkowym  atutem),
 • doświadczenie w pracy z klientami anglojęzycznymi, umiejętność zrozumienia potrzeb biznesowych klienta,
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność, wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • rzetelność i zaangażowanie.

Oferujemy:

 • możliwość aktywnego rozwoju zawodowego oraz współpracę z doświadczonym zespołem dynamicznie rozwijającej się kancelarii,
 • możliwość skonfrontowania nabytej wiedzy ze środowiskiem biznesowym,
 • pracę w przyjaznej atmosferze w biurze o lokalizacji w centrum miasta,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem na adres warsawoffice@smmlegal.pl z klauzulą:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy prowadzonych przez SMM Legal Maciak Mataczyński Czech Sikorski Sp.j.”

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z rekrutacją na oferowane stanowisko jest SMM Legal Maciak Mataczyński Czech Sikorski Sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 33/35, 00-560 (dalej: „SMM”), tel.: +48 61 848 19 09. Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w SMM można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: lewandowski@smmlegal.pl
 2. Podanie danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a SMM, co stanowi uzasadniony prawnie interes SMM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. w przypadku Pana/pani obecności na terenie SMM w celu zapewnienia bezpieczeństwa SMM, jej personelu i klientów poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, co stanowi uzasadniony prawnie interes SMM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. za Pana/Pani zgodą, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przechowywania Pana/Pani danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji prowadzonych w SMM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia umowy z SMM.
 8. SMM może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na jej rzecz usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie.
 9. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez SMM.
 10. W granicach określonych przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
 11. dostępu do treści swoich danych,
 12. ich sprostowania,
 13. ich usunięcia,
 14. ograniczenia przetwarzania,
 15. przenoszenia danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby SMM przesłała je do innego administratora. Jednakże SMM zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które SMM przetwarza na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody.
 16. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na realizacji uzasadnionego prawnie interesu SMM.
  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 17. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań na adres e-mail: lewandowski@smmlegal.pl
 18. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez SMM narusza przepisy RODO.

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez SMM Legal Maciak Mataczyński Czech Sikorski Sp.j.. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 33/35 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail warsawoffice@smmlegal.pl.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu otrzymania przez nas twojego zgłoszenia rekrutacyjnego, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania przez nas twojego zgłoszenia rekrutacyjnego. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.
Twoje dane osobowe przekażemy do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie. (podaj rodzaje dostawców usług lub nazwy konkretnych dostawców).
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail warsawoffice@smmlegal.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail tomasz.lewandowski@smmlegal.pl.

Udostępnij na: