ASSOCIATE – DEPARTAMENT PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kancelaria SMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci Sp.k to jedna z największych kancelarii w Polsce. Nasz zespół to obecnie ponad 90 prawników zapewniających kompleksową obsługę prawną Klientom z różnych sektorów gospodarki. Tworzymy zespół  dynamiczny i innowacyjny, dysponujący zarówno głęboką wiedzą naukową jak i praktycznym doświadczeniem.

Współpracując z nami możesz łączyć swój rozwój i badania naukowe w dziedzinie prawa z ich praktycznymi wdrożeniami. Wraz z nami możesz wypracowywać nieszablonowe rozwiązania biznesowe lub uczestniczyć w zmianie polskiego prawa.

Aktualnie poszukujemy osób chętnych do podjęcia współpracy na stanowisku:

Associate – Departament Prawa Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • świadczenie pomocy prawnej dla Klientów Kancelarii w szczególności z zakresu PZP,
 • zapewnienie merytorycznej obsługi i uczestnictwo w procedurach przetargowych Klientów Kancelarii, analiza zagadnień prawnych, sporządzanie opinii,
 • przygotowanie, analiza i negocjowanie umów,
 • reprezentacja Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

Wymagania:

 • uprawnienia radcy prawnego
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania PZP, przy czym preferowane jest doświadczenie w zakresie obsługi zamawiających, w tym w szczególności w zakresie przygotowania dokumentacji  przetargowej, tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obsługi  postępowania
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym terminologii prawnej.
 • wysokie poczucie odpowiedzialności oraz terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,
 • rzetelność i zaangażowanie.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w stosowaniu przepisów z zakresu pomocy publicznej, finansów publicznych i prawa cywilnego oraz handlowego,
 • doświadczenie w obsłudze prawnej niestandardowych postępowań na gruncie PZP (np. PCP, partnerstwo innowacyjne),
 • znajomość innych języków niż język angielski (w szczególności w zakresie bieżącego stosowania w obsłudze prawnej).

Oferujemy:

 • możliwość aktywnego rozwoju zawodowego poprzez udział w ciekawych projektach oraz współpracę z doświadczonym zespołem
 • współpracę w formule B2B oraz atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w przyjaznej atmosferze
 • dodatkowe benefity (ubezpieczenie medyczne, karta Multisport),
 • biuro w dogodnej lokalizacji w centrum Warszawy.

Uprzejmie informujemy, że na zgłoszenia (CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny) czekamy do dnia 30 listopada br.

Zgłoszenia proszę kierować na adres warsawoffice@smmlegal.pl.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZLECENIOBIORCY

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z rekrutacją na oferowane stanowisko jest SMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowska 33/35 (dalej: „SMM”), tel.: +48 61 848 19 09. Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w SMM można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: lewandowski@smmlegal.pl
 2. Podanie danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji.
  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a) w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
  b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a SMM, co stanowi uzasadniony prawnie interes SMM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  c) w przypadku Pana/Pani obecności na terenie SMM w celu zapewnienia bezpieczeństwa SMM, jej personelu i klientów poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, co stanowi uzasadniony prawnie interes SMM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  d) za Pana/Pani zgodą, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. celu przechowywania Pana/Pani danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji prowadzonych w SMM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia umowy z SMM.
 3. SMM może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na jej rzecz usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez SMM.
 5. W granicach określonych przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
  a) dostępu do treści swoich danych,
  b) ich sprostowania,
  c) ich usunięcia,
  d) ograniczenia przetwarzania,
  e) przenoszenie danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby SMM przesłała je do innego administratora. Jednakże SMM zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które SMM przetwarza na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody,
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na realizacji uzasadnionego prawnie interesu SMM.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań na adres e-mail: lewandowski@smmlegal.pl
 2. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez SMM narusza przepisy RODO.

Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:

1) „Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych umieszczoną pod powyższym ogłoszeniem   rekrutacyjnym, w tym z informacją o celach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych”.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV/list motywacyjny w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV/liście motywacyjnym następującą zgodę;

1) „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy prowadzonych przez SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k.”

Udostępnij na: