Aplikuj na seminarium w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości

Serdecznie zapraszamy radców prawnych do aplikowania na seminaria z procedury występowania  przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Krajowa Rada Radców Prawnych, wspólnie z Akademią Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze i Fundacją Prawników Europejskich (ELF) w Hadze organizuje seminarium dla radców prawnych dotyczące procedury występowania  przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.
Dwa seminaria odbędą się jesienią 2016 roku: pierwsze 5–6 października 2016 roku, drugie 9–10 listopada 2016 r. Dwa kolejne będą miały miejsce w 2017 roku, a ich daty zostaną wyznaczone w drugiej połowie bieżącego roku.

Ramowy program przedstawia się następująco:
Dzień 1

Przylot do Luksemburga lub Frankfurtu, przejazd do Trewiru, zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 2
Całodzienne zajęcia teoretyczne i praktyczne z procedury przed Sądami Europejskimi w siedzibie Akademii Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze.
Dzień 3
Przejazd do siedziby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Udział w rozprawie, zajęciach praktycznych i spotkaniach z przedstawicielami Trybunału i Sądu Unii Europejskiej. Po południu/wieczorem wylot do kraju.
Ze środków europejskich pokrywane będą koszty podróży do Trewiru/Luksemburga do wysokości 350 euro, 2 noclegi, wyżywienie i udział w zajęciach w Trewirze i Luksemburgu. Konieczny wkład własny pokryje Krajowa Rada Radców Prawnych. W przypadku, gdyby koszty podróży do Trewiru/ Luksemburga przekroczyły limit określony przez Komisję Europejską, różnicę uczestnik będzie dopłacał we własnym zakresie.
Zgłoszona osoba powinna wskazać terminy wyjazdu w kolejności od najbardziej odpowiadającego (pierwsze wskazanie) do najmniej odpowiedniego. Zgłoszeni radcowie prawni muszą biegle władać językiem angielskim. Osoba zgłoszona przez Izbę Okręgową, która następnie zrezygnuje z udziału w projekcie, będzie zobowiązana do pokrycia przypadającego na nią wkładu własnego, stanowiącego równowartość 250 euro.
W związku z tym uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszeń udziału w seminariach razem z ww. wskazaniem pocztą elektroniczną na adres Biura Prasowego OIRP w Warszawie: biuro.prasowe@oirpwarszawa.pl do 30 czerwca br. Osoby, które zostaną wybrane do udziału w seminarium powiadomimy telefonicznie lub mailowo.

Udostępnij na: