Aplikat w Dziale Prawnym SciencePharma

Poszukujemy kandydatów pragnących pogłębiać doświadczenie zawodowe i uczestniczyć w różnorodnych projektach

 

Zakres obowiązków:

 

 

 • Przygotowywanie lub weryfikacja projektów umów handlowych i jakościowych w obszarze farmacji
 • Prowadzenie negocjacji z kontrahentami
 • Sporządzanie i opiniowanie pism, umów, procedur oraz innych dokumentów prawnych i korporacyjnych
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawnych mających znaczenie dla funkcjonowania spółki
 • Raportowanie i bieżące kontakty z klientami międzynarodowymi
 • Doradztwo prawne i przygotowywanie opinii prawnych w wybranym zakresie prawa farmaceutycznego
 • Udział w spotkaniach i telekonferencjach z klientami
 • Wsparcie w zakresie administrowania dokumentacją związaną z ochroną danych osobowych

 

Wymagania:

 

 

 • Wykształcenie wyższe prawnicze – aplikant radcowski (I lub II rok aplikacji)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej ( w mowie i piśmie, minimum poziom B2 )
 • Praktyczna znajomość przepisów  prawa i postępowania cywilnego,  prawa administracyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Mile widziana znajomość przepisów Prawa Farmaceutycznego i rozporządzeń wykonawczych, znajomość przepisów dyrektyw z obszaru farmacji, w tym w szczególności obszarów związanych z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Klinicznej, Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • Umiejętność pracy nad wieloma zadaniami jednocześnie
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • Chęć nauki i poszerzania wiedzy

 

Oferujemy:

 

 

 • Zatrudnienie w formie umowy współpracy (faktura)
 • Współpracę z młodym i pomocnym Zespołem
 • Możliwość doskonalenia znajomości języków obcych
 • Kursy językowe odbywające się w siedzibie firmy: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski ( po 3 miesiącach współpracy )
 • Realizowanie odpowiedzialnych zadań i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Możliwość korzystania z benefitów: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty MultiSport, system kafeteryjny MyBenefit ( po 3 miesiącach współpracy )

 

 

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego Zespołu serdecznie zapraszamy do nadsyłania

 

CV i listu motywacyjnego

 

na adres e-mail:

 

prawnik@sciencepharma.pl

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę SciencePharma z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 30/34, moich danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach oraz pozyskanych w toku przeprowadzanych testów umiejętności i predyspozycji zawodowych do celów rekrutacji w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych.

 

Dodatkowo informujemy, że :

 

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SciencePharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-725), ul. Chełmska 30/34, w celu kontaktu z Administratorem korespondencję należy kierować na adres: ado@sciencepharma.pl .
 • Podanie danych ma charakter całkowicie dobrowolny, jednak brak ich podania będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu prowadzenia procesu rekrutacji oraz rekrutacji przyszłych (w przypadku udzielenia zgody także na przetwarzanie Pani/Pana danych w celu wzięcia udziału w rekrutacjach przyszłych).
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzonej rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów rekrutacji przyszłych przez okres 2 lat od otrzymania takiej zgody przez administratora, o ile cel przetwarzania nie ulegnie zmianie.
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pana/Pani danych.

 

Udostępnij na: