Aplikantka radcowska III roku podejmie współpracę zdalną

Aplikantka III roku OIRP Lublin z ponad 2 letnim doświadczeniem w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorców, szpitali, banków oraz firm leasingowych w kancelariach warszawskich, jaki i lubelskich podejmie współpracę zdalną z kancelarią, spółką.Posiadam bogate doświadczenie dotyczące prawa cywilnego, gospodarczego oraz handlowego, w  szczególności w zakresie sporządzania różnorodnych pism procesowych: pozwy, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, odpowiedzi na pozew, pisma procesowe w toku postępowania, zażalenia, apelację, skargi na czynność komornika, skargi do WSA, odwołania administracyjne. Zainteresowanych proszę o kontakt pod adres mailowy: elizakoniec@go2.pl

Udostępnij na: