Aplikantka III roku podejmie współpracę zdalną

Dodane: 13 stycznia 2021 12:54 - ważne do: 4 lutego 2021

Jestem aplikantką 3 roku aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam w trzech kancelariach, z czego ponad dwa lata pracowałam w zespole postępowań sądowych wiodącej kancelarii zajmującej się doradztwem dla branży budowlanej. Obecnie współpracuję z działem prawnym międzynarodowej spółki, gdzie opiniuję i negocjuję umowy, sporządzam pisma kontraktowe, pisma procesowe oraz opinie prawne.

Posiadam doświadczenie w doradztwie dla branży budowlanej, ze szczególnym naciskiem na sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych, w tym reprezentowanie generalnych wykonawców w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za roboty dodatkowe, dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, negocjowaniem i opiniowaniem umów o roboty budowlane.

Cechuję się zaangażowaniem, wysoką motywacją do pracy, nastawieniem na osiągnięcie celu oraz łatwością w nawiązywaniu kontaktów.

Jestem zainteresowana podjęciem współpracy w wymiarze kilku bądź kilkunastu godzin tygodniowo albo doraźnie w następujących obszarach:

-sporządzanie pism procesowych oraz pism kontaktowych

-sporządzanie i opiniowanie umów

-przygotowywanie opinii prawnych

-reserache

-fotokopie akt

W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji codziennie pod adresem e-mail: aplikantka.radcowska1@gmail.com

Udostępnij na: