Aplikant_ka 1 roku Aplikacji

? Poszukuję do współpracy Aplikanta_ki Radcowskiego_ej 1 roku!

? Idealny Kandydat_ka to osoba, która:

✅ zainteresowana jest prawami człowieka, postępowaniami sądowymi (cywilnymi, karnymi, administracyjnymi);

✅ nie boi się wyzwań zawodowych, umie radzić sobie ze stresem, nie przeraża jej kontakt z organami ściagania oraz sądami;

✅ jest odpowiedzialna, sumienna, rzetelna, systematyczna, samodzielna i terminowo wykonuje zlecone zadania;

✅ lubi pracę z ludźmi, nawet gdy czasami jest to bardzo trudne;

✅ lubi różnorodność zadań, ale nie marudzi, gdy zlecane są jej prace proste lub powtarzające się

✅ wykazuje wysoką kulturę osobistą, z szacunkiem odnosi się do innych osób;

✅ zna biegle język angielski, a idealnie również język francuski.

? Do obowiązków takiej osoby należało będzie:

✅ sporządzanie projektów: pism procesowych, umów w obrocie gospodarczym, opinii prawnych;

✅ zastępstwo na posiedzeniach i rozprawach w sądzie;

✅ kontakt z Klientami kancelarii, udział w negocjacjach, mediacjach;

✅ obsługa korespondencji kancelarii, drobne prace biurowe

? CV z niezbędnymi klauzulami (jesteście prawnikami więc poprawność jego sporządzenia będzie jedną z ocen) proszę przesyłać na adres: office@agatabzdyn-legal.pl do 31 maja 2021 roku!

?‍? Forma współpracy: B2B

? Wynagrodzenie: do negocjacji – to też jedna z cech niezbędnych prawnikowi w życiu zawodowym więc będziecie musieli mnie przekonać do zaproponowanej przez siebie stawki, tak też sprawdzę Wasze kompetencje w zakresie kontaktu z Klientem;

? Praca jest w Warszawie, czasami wymaga wyjazdów, w razie pandemii i innych organiczeń pracujemy z domu! Oczywiście macie wolne na zajęcia na aplikacji i praktyki zawodowe!

Udostępnij na: