Aplikant z biegłym j. francuskim

 

 

Kancelaria BMSP Boryczko Malinowska i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni poszukuje osoby (aplikant/absolwent) na stanowisko prawnika do obsługi klientów francuskojęzycznych.

 

Podstawowe wymagania:

 

 

  • Ukończone studia prawnicze
  • Specjalizacja: prawo spółek, prawo pracy
  • Biegły język francuski

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV drogą mailową: bmsp@bmsp.com.pl w temacie wiadomości prosimy wpisać: Współpraca.

 

 

 

 

 

W dokumentach aplikacyjnych, które zechcesz nam przekazać w odpowiedzi na to ogłoszenie, znajdują się Twoje dane osobowe, tj. np. imię, nazwisko, dane kontaktowe (np. e-mail, nr telefonu), przebieg dotychczasowego zatrudnienia itd.

 

Wysłanie CV (oraz ew. Listu motywacyjnego) jako odpowiedź na to ogłoszenie o pracę, będzie oznaczało, że wyrażasz zgodę na to, abyśmy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w tych dokumentach dla potrzeb związanych z prowadzoną przez nas rekrutacją na stanowisko, które Cię zainteresowało i zdecydowałeś zgłosić swoją kandydaturę.

 

Zgodę tę możesz w każdej chwili wycofać, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś.

 

Dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa przysługują Ci w związku z tym przetwarzaniem:

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem, do którego kierujesz swoją aplikację, jest BMSP Boryczko Malinowska i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, ul. Emilii Plater 10/48 00-669 Warszawa e-mail BMSP@BMSP.COM.PL dalej jako: BMSP.

 

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BMSP w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w przekazanych nam przez Ciebie dokumentach, jest udzielona przez Ciebie dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie w związku z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko, które Cię i postanowiłeś zgłosic swojąkandydaturęz. Poprzez wysłanie dokumentów w odpowiediz na ogłoszenie wyrażasz swoją zgodę. Decyzja co do tego, jakie dokumenty nam udostępnisz należy wyłącznie do Ciebie. W momencie, gdy zdecydujemy się zaprosić Cię do udziału w kolejnym etapie rekrutacji lub złożyć Ci ofertę zatrudnienia, a Ty nadal będziesz zainteresowany udziałem w rekrutacji, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

 

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane osobowe możemy ujawnić podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. właściciel portalu, za pośrednictwem którego zgłaszasz swój udział w prowadzonej przez nas rekrutacji i za pośrednictwem którego otrzymamy Twoją aplikację, dostawca serwera poczty elektronicznej, za pomocą której możemy się z Tobą kontaktować. Dodatkowo, dostęp do Twoich danych osobowych będą miały osoby zaangażowane przez BMSP w przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego (tj. osoby zatrudnione w BMSP).

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać i przetwarzać przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz, chyba że przed jego zakończeniem wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W takim przypadku usuniemy Twoje dane osobowe i zaprzestaniemy ich przetwarzania.

 

Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

 

Masz prawo do żądania od BMSP:

 

 

  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • ich usunięcia lub
  • ograniczenia przetwarzania lub
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także
  • prawo do przenoszenia danych. W celu zgłoszenia nam swojego żądania skontaktuj się z nami pod adresem: BMSP@BMSP.COM.PL.

 

Możesz wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

Ponieważ będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz także prawo do jej wycofania w każdym czasie kontaktując się z nami pod adresem BMSP@BMSP.COM.PL. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy w oparciu o tę zgodę zanim ją wycofałeś.

 

Skarga do organu nadzorczego

 

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

 

Dobrowolność podania danych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dobrowolny jest także Twój udział w rekrutacji. Podanie danych jest jednak niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji z Twoim udziałem.

 

Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

 

Twoje dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

Udostępnij na: