Aplikant radcowski z bogatym doświadczeniem podejmie współpracę

Dodane: 4 czerwca 2018 10:20 - ważne do: 21 czerwca 2018

Aplikant radcowski III roku, przygotowujący dysertację doktorską, dysponujący kilkuletnim doświadczeniem pracy w orzecznictwie administracyjnym, w tym na stanowisku eksperckim, dydaktycznej, jak również w samodzielnej obsłudze prawnej, autor szeregu publikacji branżowych, specjalizujący się w materialnym i procesowym prawie cywilnym i administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości (gospodarka nieruchomościami, prawo lokalowe, wywłaszczenia, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, obsługa procesu budowlanego) podejmie stałą współpracę z instytucjami lub podmiotami rynku usług prawnych, najchętniej w formie zdalnej lub w ograniczonym wymiarze czasowym.

 

Proszę o kontakt pod adresem: aplikantradcowski15@gmail.com

Udostępnij na: