Aplikant radcowski w Wydziale ds. procesowych

 

 

 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

 

Poszukujemy osób na stanowisko:

 

 

 

 

 

Aplikant radcowski w Wydziale ds. procesowych Z/IOR/87/08/2019 Warszawa

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 

 • występowanie z upoważnienia radcy prawnego w postępowaniach sądowych lub przed innymi organami orzekającymi,
 • przygotowywanie projektów pism procesowych,
 • dokonywanie analizy prawnej przekazywanych spraw pod kątem podejmowania właściwych czynności procesowych,
 • wspieranie radców prawnych w zakresie wykonywanych przez nich zadań,
 • prowadzenie rejestru spraw sądowych, przygotowywanie informacji o aktualnym stanie poszczególnych spraw, archiwizacja dokumentów.

 

Wymagane kwalifikacje:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • wpis na listę aplikantów radcowskich oraz aplikacja radcowska w toku,
 • poparta doświadczeniem praktyczna wiedza zawodowa z zakresu postępowania cywilnego i prawa zobowiązań, w szczególności umów o roboty budowlane,
 • doświadczenie w występowaniu przed sądami powszechnymi,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • gotowość do wyjazdów służbowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

 

Oferujemy:

 

 

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy w profesjonalnym zespole,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.

 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

 

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

 

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 08.09.2019 na adres rekrutacja@plk-sa.pl

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na: