Aplikant radcowski / Prawnik

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Sp. k.

 

Lider w obsłudze prawnej oraz dochodzeniu należności na każdym etapie postępowania

 

 

 

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Aplikant radcowski / Prawnik

 

 

 

Pracując na proponowanym stanowisku będziesz odpowiedzialny/a m.in. za:

 

 

 • sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach cywilnych
 • sporządzanie projektów umów i opinii prawnych zleconych przez Klienta
 • bieżący nadzór nad przebiegiem postępowania sądowego
 • bieżąca obsługa korespondencji związanej z realizacją spraw na etapie sądowym
 • wykonywanie innych zadań związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na etapie sądowym

 

W zamian za Twoje zaangażowanie w wykonywane zadania oferujemy:

 

 

 • możliwość nauki i rozwoju w obszarze prawa w renomowanej Kancelarii w Warszawie,
 • elastyczne godziny pracy,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • benefity w postaci np. prywatnej opieki medycznej dofinansowywanej przez pracodawcę, owocowych poniedziałków, pakietu sportowego,
 • pracę w centrum miasta w dogodnym punkcie komunikacyjnym.

 

Zatem jeśli:

 

 

 • posiadasz wykształcenie wyższe prawnicze lub jesteś na I roku aplikacji radcowskiej
 • masz wiedzę z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i procedury cywilnej
 • posiadasz już doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach cywilnych (mile widziane)
 • biegle obsługujesz komputer, w tym pakiet MS Office oraz systemy informacji prawnej
 • potrafisz dobrze organizować swoją pracę i umiesz zarządzać czasem
 • cechuje cię samodzielność w wykonywaniu zadań, dokładność, staranność i rzetelność oraz umiesz pracować w zespole.

 

 

 

APLIKUJ!
Wyślij swoje CV na adres kariera@panfil.pl z dopiskiem „Aplikant radcowski/Prawnik”.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1.     administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych jest Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa.

 

2.    dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa: tel.: 22 /489-34-66, adres poczty elektronicznej: iod@panfil.pl.

 

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia (w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, imion Pani/Pana rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia (w zakresie pozostałych danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych) – na podstawie Pani/Pana zgody.

 

4.     Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.

 

6.    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7.    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

8.    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w art.  221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji;

 

9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Przesyłając dokumenty aplikacyjne niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami.

 

 

 

Udostępnij na: