Aplikant Radcowski, OBI

Aktualnie do OBI Centrali Systemowej Sp.z o.o. poszukujemy osoby na stanowisko:

Aplikant Radcowski

Do Twoich zadań będzie należało:

 • udzielanie wyjaśnień, porad, konsultacji i informacji prawnych dla jednostek organizacyjnych Spółki,
 • sporządzanie różnych umów, aneksów do umów oraz porozumień,
 • doradztwo w zakresie spraw konsumenckich,
 • prowadzenie korespondencji z organami administracji publicznej oraz sądami,
 • udział w tworzeniu i redagowaniu wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów, procedur itd.),
 • monitorowanie i analiza aktów prawnych powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych Spółki,
 • monitorowanie i analiza orzecznictwa prawniczego i zmian przepisów w zakresie przedmiotu działalności Spółki;

Wymagania:

 • aplikant radcowski (minimum 3-letnie doświadczenie w pracy prawnika),
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (współpraca B2B),
 • bardzo dobra praktyczna znajomość przepisów prawa, w szczególności: prawa konsumenckiego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego (mile widziana znajomość prawa karnego),
 • zainteresowanie szeroko rozumianym prawem gospodarczym,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w tym terminologii i pojęć prawniczych)- warunek konieczny,
 • odpowiedzialność, zaangażowanie, chęć do podejmowania nowych wyzwań,
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętności pracy w zespole,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • poczucie humoru 🙂

Oferujemy:

 • współpracę w oparciu o umowę B2B,
 • wszelkie niezbędne narzędzia pracy (komputer służbowy, telefon komórkowy),
 • wsparcie doświadczonych specjalistów,
 • duży zakres samodzielności w prowadzonych projektach,
 • elastyczny tryb pracy włączając częściową możliwość pracy zdalnej
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w miłej, przyjaznej atmosferze;

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja5@obi.pl (z dopiskiem w tytule wiadomości: Aplikant Radcowski).

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („Administrator”) – w zależności od podmiotu przeprowadzającego rekrutację – jest:
   • Superhobby Market Budowlany sp. z o.o.
   • OBI Centrala Systemowa sp. z o.o.
   • Superhobby Dom i Ogród sp. z o.o.
    z siedzibą w Warszawie, przy alei Krakowskiej 102, 02-180 Warszawa
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres danych@obi.pl lub pismo na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
  3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy są przetwarzane w związku z procesem rekrutacji prowadzonym przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22[1] Kodeksu pracy)
  4. Podanie dodatkowych danych zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  5. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  6. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit a RODO). Dane dotyczące zdrowia niezbędne z uwagi na przepisy prawa pracy przetwarzane będą w oparciu o art. 9 ust. 2 lit b RODO.
  7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być spółki z grupy kapitałowej OBI, t.j. OBI Centrala Systemowa sp. z o.o., podmioty wspomagające Administratora w prowadzeniu procesów rekrutacji oraz podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT.
  8. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji a następnie zostaną usunięte. W przypadku, gdy udzielił/a Pan/Pani zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przetwarzane dla tych celów nie dłużej niż 24 miesiące a następnie usunięte.
  9. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  10. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Udostępnij na: