Aplikant radcowski lub Radca Prawny

Kancelaria Prawna Graś i Wspólnicy poszukuje osoby na stanowisko Aplikant radcowski lub Radca Prawny – Dział Nieruchomości.

Zakres obowiązków:
1. udział w przygotowywaniu oraz analiza dokumentacji prawnej, umów i innych dokumentów związanych z realizacją inwestycji budowlanych od A do Z,
2. udział w czynnościach przed organami administracji publicznej,
3. współprowadzenie postępowań, w tym zastępstwo procesowe oraz sporządzanie pism procesowych,
4. prowadzenie korespondencji z urzędami oraz podmiotami trzecimi,
5. udział w przygotowywaniu audytów prawnych nieruchomości, w tym przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości, identyfikacja ryzyk oraz wskazywanie zaleceń,
6. wsparcie członków zespołu Kancelarii w związku z realizowanymi projektami,
7. utrzymywanie i podtrzymywanie bieżącego kontaktu z klientami Kancelarii.

Wymagania:
1. status aplikanta radcowskiego lub tytuł radcy prawnego
2. znajomość prawa nieruchomości i budowlanego,
3. znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i poczty elektronicznej,
4. bardzo dobra organizacja czasu pracy,
5. wysoka kultura osobista,
6. zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji oraz działania pod presją czasu,
7. dyspozycyjność 5 dni w tygodniu

Oferujemy:
1. rozwój zawodowy pod okiem doświadczonych praktyków,
2. możliwość rozwoju zawodowego i poszerzenia swoich kwalifikacji,
3. dużą samodzielność w działaniu,
4. współpracę w ramach własnej działalności gospodarczej lub umowy zlecenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@kglegal.pl.

Udostępnij na: