Aplikant radcowski I roku (Junior Associate) w Dziale Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Kancelaria SADKOWSKI I WSPÓLNICY w związku z rozwojem Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego poszukuje ambitnych kandydatów na stanowisko:

 

Aplikant radcowski I roku
(Junior Associate)

 

w Dziale Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

 

 

 

CZY JESTEŚ OSOBĄ, KTÓREJ POSZUKUJEMY?

 

W swojej pracy stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny,
dlatego też szukamy osób ambitnych, które wysoko stawiają sobie poprzeczkę
i są nastawione na rozwój. Szukamy pasjonatów w danej dziedzinie prawa, którzy doskonale wykorzystują w praktyce posiadaną wiedzę.

 

WYMAGANIA:

 

 • I rok aplikacji adwokackiej lub radcowskiej – wyłącznie,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej lub na stanowisku asystenta sędziego Sądu Okręgowego lub Sądu Apelacyjnego,
 • umiejętność sporządzania umów, opinii prawnych oraz pism procesowych,
 • doskonała znajomość przepisów prawa cywilnego, postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw gospodarczych,
 • biegły angielski w mowie i piśmie, w tym znajomość Legal English,
 • profesjonalizm w wykonywaniu powierzanych zadań, chęć samodoskonalenia zawodowego,
 • wysoki poziom motywacji i umiejętność realizacji własnych zamierzeń zawodowych w pracy zespołowej, z uwzględnieniem nadrzędnego interesu Klienta i jakości realizowanych przez Kancelarię projektów,
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 • umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów.

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

 

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie:

 

 • przygotowywania umów wykorzystywanych w działalności gospodarczej (m.in. sprzedaży, o świadczenie usług, najmu, o dzieło, o roboty budowlane),
 • prowadzenia postępowań sądowych w sprawach gospodarczych,
 • due diligence,
 • transakcji inwestycyjnych oraz na rynku nieruchomości (w tym z wykorzystaniem obligacji i ich zabezpieczeniami).

 

WYBRANEJ OSOBIE OFERUJEMY:

 

 • pracę w Dziale Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego w  prestiżowej, dynamicznie rozwijającej się kancelarii prawnej,
 • możliwość rozwoju zawodowego dzięki udziałowi w realizacji ambitnych projektów,
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 26 lipca 2018 roku na adres: rekrutacja@siw.pl z dopiskiem „DPC”.

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

 

 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko APLIKANT ADWOKACKI/RADCOWSKI I ROKU W DZIALE PRAWA CYWILNEGO I POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO.”

 

Wyrażenie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.

 

 

 

Abyśmy mogli wziąć pod uwagę zgłoszenie również w przyszłości, w toku kolejnych rekrutacji, prosimy o umieszczenie w CV następującej  klauzuli:

 

 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia innych przyszłych postępowań rekrutacyjnych w kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, w szczególności postępowań rekrutacyjnych na takie samo stanowisko lub stanowisko zbliżone.”

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia Pani/Pana zgłoszenia pod uwagę w innych przyszłych procesach rekrutacyjnych.

 

 

 

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 4 lok. U-7A, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676368, posiadająca REGON: 1469956691, NIP: 5252573850. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy dane.osobowe@siw.pl.

 

 

Udostępnij na: