Aplikant radcowski I roku

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poszukuje

Aplikanta radcowskiego I roku

do Wydziału Interwencyjno-Procesowego

Jeśli szukasz pracy w której przygotujesz się do realnego wykonywania zawodu radcy prawnego. Chcesz nabyc wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw. Chcesz pracować w normalnych godzinach pracy. To ogłoszenie jest dla ciebie.

Wymagania:

 1. Status aplikanta pierwszego roku aplikacji radcowskiej,
 2. Zainteresowanie w zakresie prawa i postępowania podatkowego i administracyjnego,
 3. Rozumienie problemów przedsiębiorców i zagadnień ich dotyczących,
 4. Umiejętność obsługi programów LEX i Legalis,
 5. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 6. Korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie projektów odwołań oraz skarg do sądów administracyjnych,
 2. Zastępowania radców prawnych na rozprawach,
 3. Dokonywanie analizy orzecznictwa,
 4. Prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw interwencyjnych i procesowych, które zostaną zlecone,
 5. Sporządzanie zestawień i analiz,
 6. Sporządzanie raportów.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w ambitnym zespole,
 2. Stałą możliwość rozwoju,
 3. Ciekawą pracę,
 4. Wynagrodzenie stosowne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 5. Możliwość długookresowej współpracy, rozwoju zawodowego, przyjazne i otwarte środowisko pracy.

Termin, do którego należy składać dokumenty – 20 czerwca 2021 r.

Miejscem pracy jest Warszawa, Centrum ul. Wilcza 46

Kandydat spełniający powyższe kryteria proszony jest o przesłanie CV na adres:

pawel.chrupek@rzecznikmsp.gov.pl

Prosimy o wpisanie w temacie maila słów „aplikant radcowski – Warszawa”.

Udostępnij na: