Aplikant radcowski I roku.

Kancelaria Chmura i Partnerzy Radcowie Prawni Sp. p. mieszcząca się przy ul. Młynarskiej 42 w Warszawie, zatrudni aplikanta radcowskiego I roku.

Wymagania:
1) doświadczenie zawodowe co najmniej w jednej a najlepiej w kilku z następujących dziedzin prawa : prawo handlowe, w tym prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo konkurencji, fuzje i przejęcia, prawo przewozowe, prawo nieruchomości, prawo ubezpieczeń gospodarczych, spory sądowe w ww. zakresie,
2) bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy :
1) zdobywanie doświadczeń w wielu dziedzinach prawa w ramach świadczenia usług prawniczych na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców,
2) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie CV na adres: kancelaria@chmuralegal.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)”.

 

Udostępnij na: