Aplikant radcowski I roku.

Kancelaria Radcy Prawnego mieszcząca się przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie,  zatrudni aplikanta radcowskiego I roku. Wymagania:
1)    doświadczenie zawodowe co najmniej w jednej a najlepiej w kilku z następujących dziedzin prawa : prawo handlowe, w tym prawo umów w obrocie gospodarczym, prawo konkurencji, fuzje i przejęcia, prawo przewozowe, prawo nieruchomości, spory sądowe w ww. zakresie,
2)    bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy :
1) zdobywanie doświadczeń w wielu dziedzinach prawa w ramach świadczenia usług prawniczych na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców,
2) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie CV na adres: kancelaria@chmuralegal.pl

 

Udostępnij na: