Aplikant Radcowski I lub II roku

Codex Kancelaria Prawna Jopa i Wspólnicy Sp. K. zatrudni aplikanta radcowskiego (I lub II roku) do pracy w biurze kancelarii w Warszawie ul. Kazimierzowska (stacjonarnie).

 

Oferujemy elastyczny czas pracy, pozwalający na pogodzenie jej z zajęciami na aplikacji.

 

Zakres czynności:
• zastępstwo przed sądami powszechnymi,
• samodzielne prowadzenie spraw klientów, w szczególności sporów,
• przygotowywanie projektów pism procesowych oraz regulaminów, opinii, umów,
• ustalanie stanu faktycznego oraz prawnego sprawy,
• obsługa korespondencji,
• skanowanie, kserowanie i archiwizacja dokumentów,
• kontakt z sądami, komornikami, organami ścigania i innymi instytucjami,
• kontakt mailowy i telefoniczny z klientami kancelarii.

 

Wymagania:
• doświadczenie w wykonywaniu obowiązków zastępstwa procesowego przed sądami,
• gotowość do natychmiastowego podjęcia zatrudnienia,
• wykształcenie prawnicze, aplikant radcowski I lub II roku
• doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej,
• skrupulatność, rzetelność, pracowitość, ambicja,
• znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz pakietu MS Office
• wykazywanie własnej inicjatywy
• samodzielność w wykonywaniu obowiązków,
• gotowość do wyjazdów (związanego z zastępstwem prawnym klientów kancelarii przed sądami powszechnymi).

 

Dodatkowe oczekiwania:
• doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia spraw (postępowań sądowych) oraz samodzielnego sporządzania pism procesowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres email: biuro@codexkancelaria.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami.

 

Prosimy o zamieszczenie w treści aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji”.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest CODEX Kancelaria Prawna Jopa i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 46/48. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Udostępnij na: