Aplikant radcowski – Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poszukuje

Aplikanta radcowskiego

do Wydziału Interwencyjno-Procesowego

Wymagania:

 1. Zdany egzamin wstępny na aplikację radcowską,
 2. Zainteresowanie w zakresie prawa i postępowania podatkowego i administracyjnego,
 3. Rozumienie problemów przedsiębiorców i zagadnień ich dotyczących,
 4. Umiejętność obsługi programów LEX i Legalis,
 5. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 6. Korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres obowiązków:

 1. Dokonywanie analizy orzecznictwa,
 2. Prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw interwencyjnych i procesowych, które zostaną zlecone,
 3. Sporządzania projektów opinii prawnych,
 4. Sporządzanie projektów odwołań oraz skarg do sądów administracyjnych,
 5. Zastępowania radców prawnych na rozprawach,
 6. Uczestnictwo w ogłoszeniach wyroków sądowych,
 7. Przygotowywanie akt radcom prawnym,
 8. Sporządzanie zestawień i analiz,
 9. Sporządzanie raportów.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w sektorze publicznym,
 2. Ciekawą pracę pełną wyzwań,
 3. Wynagrodzenie stosowne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 4. Możliwość długookresowej współpracy, rozwoju zawodowego, przyjazne i otwarte środowisko pracy.

Termin, do którego należy składać dokumenty – 12 listopada 2020 r. (liczy się data wpływu dokumentów do Biura Rzecznika).

Miejscem pracy jest Warszawa.

Kandydat spełniający powyższe kryteria proszony jest o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie oraz oświadczenie o  posiadaniu obywatelstwa polskiego, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, na adres:

pawel.chrupek@rzecznikmsp.gov.pl

Prosimy o wpisanie w temacie maila słów „aplikant radcowski – Warszawa”. Przesyłając aplikację kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach rekrutacyjnych w zakresie wykraczającym poza katalog z art. 221 Kodeksu pracy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Udostępnij na: