aplikant radcowski 3 roku przy OIRP w Gdańsku z bogatym doświadczeniem procesowym-zastępstwo procesowe/stała lub doraźna współpraca

Aplikant radcowski 3 roku z bardzo bogatym doświadczeniem procesowym podejmie się zastępstwa procesowego oraz innych zleconych czynności (sporządzanie fotokopii akt, pism procesowych, umów itp.) na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Elbląga.

 

Mam możliwość wystawienia FV. Możliwość stałej lub doraźnej współpracy.

 

Kontakt:

 

apl. radc. Jakub Kulczyński 693 725 732, jakub.kulczynski1989@gmail.com

Udostępnij na: