Aplikant/ka – obsługa prawna instytucji finansowych, płatniczych oraz podmiotów z branży ubezpieczeń

Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci Sp.p. z siedzibą w Warszawie specjalizująca się m.in. w obsłudze podmiotów z branży finansowej / ubezpieczeń oraz instytucji płatniczych w związku z rozwojem nawiąże współpracę z osobą na stanowisku:

APLIKANT / APLIKANTKA

Nasze oczekiwania:

■ I lub II rok aplikacji radcowskiej
■ Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (znajomość drugiego języka będzie dodatkowym atutem)
Doświadczenie w zakresie obsługi prawnej instytucji płatniczych lub podmiotów z branży finansowej / ubezpieczeniowej (wymóg konieczny)
■ Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
■ Skrupulatność i dokładność w zakresie realizowanych obowiązków
■ Bardzo dobra organizacja pracy
■ Dokładność i systematyczność w wykonywaniu swoich obowiązków

Oferujemy:
■ Udział w budowaniu zespołu kancelarii wyspecjalizowanej w szczególności w zakresie obsługi prawnej instytucji płatniczych oraz podmiotów z branży finansowo-ubezpieczeniowej
■ Możliwość rozwoju
■ Miłą atmosferę pracy w zgranym zespole
■ Elastyczne warunki współpracy, w tym praca zdalna
■ Benefity (Enel-Med)

Aplikacje zawierające CV prosimy przesłać na adres: kancelaria@rsplegal.pl

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest „Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci” Spółka Partnerska, ul. Kolska 9B, 01-045 Warszawa (dalej: „Kancelaria”). Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Kancelarii, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Kancelarią i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i współpracownikom Kancelarii w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Kancelarię. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. Kontakt z Kancelarią w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem: „Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci” Spółka Partnerska, ul. Kolska 9B, 01-045 Warszawa, e-mail: kancelaria@rsplegal.pl.

Udostępnij na: