APLIKANT (ka) II ROKU – Kancelaria Radców Prawnych Otawski Dziura Jędrzejewski i Partnerzy

Kancelaria Radców Prawnych Otawski Dziura Jędrzejewski i Partnerzy

 

Poszukuje kandydata na stanowisko:

 

APLIKANT (ka) II ROKU

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

 

 

Zakres obowiązków:

 

 

 

 

 • Wsparcie Partnera w obsłudze klientów Kancelarii
 • Przygotowanie i opiniowanie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych na zlecenia Zamawiających lub Wykonawców
 • Opiniowanie umów o zamówienia publiczne
 • Redagowanie dla Wykonawców pytań do treści ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowanie lub opiniowanie, co do zgodności z  dokumentacją postępowania ofert, oświadczeń, JEDZ, dokumentów oraz wniosków, stanowisk negocjacyjnych, projektów umów itp.
 • Reprezentacja Zamawiających i Wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed KIO, skarbowych przed sądem okręgowych, w postępowaniach sądowych cywilnych i  pracowniczych
 • Przygotowanie prezentacji szkoleń dla Zamawiających i Wykonawców z  zakresu zamówień publicznych
 • Przygotowywanie projektów pism procesowych, analiza i projektowanie tekstów umów, dokumentacji w zakresie PZP, a także ich opiniowanie
 • Przeprowadzania analiz zagadnień prawnych

 

 

 

 

 

Wymagania:

 

 

 

 

 • II rok aplikacji radcowskiej
 • Teoretyczna i praktyczna znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzeń wykonawczych do ustawy PZP, unijnego prawa zamówień publicznych, orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Doświadczenia w obsłudze Zamawiających i Wykonawców przy udzielaniu i ubieganiu się o zamówienia publiczne
 • Doświadczenie w reprezentacji przed KIO zarówno Zamawiających i Wykonawców, przygotowywaniu odwołań, skarg do sądu okręgowego, odpowiedzi na odwołania, przystąpień do postępowania odwoławczego, pism w toku postępowania odwoławczego
 • Znajomość procedur w sprawie zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Znajomość prawa: finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, budowlanego, ochrony środowiska, pracy, konkurencji, realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych (unijnych / krajowych)
 • Znajomość formułowania lub opiniowania umów cywilnoprawnych, w  szczególności w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 • Samodzielność, rzetelność i zaangażowanie w pracę
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office oraz Systemu Informacji Prawnej
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dobra organizacja pracy
 • Dokładność i skrupulatność

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 

 

 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy b2b
 • Rozwój zawodowy w dynamicznym, młodym zespole prawników
 • Ciekawą pracę nad interesującymi projektami
 • Atrakcyjne warunki współpracy i lokalizacji biura

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Aplikacje zawierające: CV prosimy przesyłać pocztą elektroniczną do 21 kwietnia na adres: karolina.tarnawska@kancelariaodj.pl

 

 

 

Aplikacje powinny zawierać oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000, z późn. zm.)”

 

  

 

 

 

 

 

Udostępnij na: