Aplikant/ka I lub II roku – Proces/Nieproces – Faruga Woźniak i Partnerzy

Kancelaria Faruga Woźniak i Partnerzy adwokaci i radcowie prawni z siedzibą w Warszawie zatrudni

APLIKANTA/-KĘ I LUB II ROKU

Główne zadania:

 • reprezentowanie Klientów kancelarii w sprawach sądowych (postępowanie procesowe i nieprocesowe, sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, karnego)
 • przygotowywanie pism procesowych, projektów umów i innych dokumentów na potrzeby Klientów kancelarii
 • wykonywanie innych zadań zgodnie ze wskazaniami Partnerów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze (konieczny status aplikanta radcowskiego I lub II roku)
 • umiejętność wyszukiwania i stosowania orzecznictwa oraz analizowania przepisów
 • umiejętność formułowania pism procesowych i redagowania dokumentów prawnych
 • znajomość języka angielskiego w zakresie pozwalającym na samodzielną pracę w tym języku
 • samodzielność w zakresie realizowanych obowiązków
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy oraz dokładność w zakresie realizowanych obowiązków

Oferujemy:

 • możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach
 • możliwość zdobywania doświadczenia w prowadzeniu spraw dla polskich i zagranicznych klientów
 • opiekę merytoryczną i wsparcie adwokatów i radców prawnych, w tym możliwość objęcia patronatem
 • pracę w młodym i zgranym zespole
 • elastyczne warunki zatrudnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w terminie do 09 lipca 2021 r. na adres:

kariera@fwplegal.pl

z tytułem: Aplikant/Proces/2021.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Faruga Woźniak i Partnerzy adwokaci i radcowie prawni z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 41 lok. 29, 02-508 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5213770919, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000667167 („Administrator”). Jeżeli masz pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach działalności Administratora, albo przysługujących Ci w związku z tym praw, możesz się skontaktować z Administratorem listownie na adres Faruga Woźniak i Partnerzy, ul. Puławska 41 lok. 29, 02-508 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres iod@fwplegal.pl. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), tj. w związku z Twoim udziałem w procesie rekrutacji na stanowisko aplikanta. Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronie internetowej Administratora i na koncie Administratora na portalu społecznościowym Facebook.

Udostępnij na: