Aplikant III roku poszukuje pracy

Dodane: 2 sierpnia 2021 11:56 - ważne do: 14 sierpnia 2021

Aplikant III roku poszukuje stałej pracy w wymiarze etatu/pół etatu z możliwością pracy zdalnej – jestem gotowy do pracy 2/3 dni w tygodniu w siedzibie, reszta pracy zdalnie. Zależy mi na tym, abym obowiązki wynikające z nawiązania współpracy/pracy/zlecenia, mógł łączyć z drugą pracą, której na co dzień jest niewiele.

Aktualnie zajmuję się:

  • sporządzaniem umów, tworzeniem wzorów umów, aneksów, prowadzeniem negocjacji oraz opiniowaniem projektów umów i innych dokumentów – zakres prawny: PZP, KSH, KC, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • współpracą w zakresie prowadzenia postępowań przetargowych oraz tworzeniem niezbędnej dokumentacji
  • przygotowywaniem dokumentów związanych z nakładaniem kar umownych w ramach zawartych umów oraz ich egzekwowaniem
  • przygotowywaniem aktów wewnętrznych (zarządzenia, regulaminy, procedury, raporty), prowadzenie rejestrów wewnętrznych tych dokumentów oraz przeprowadzeniem procesów ich wdrażania
  • przygotowywaniem pism procesowych, wniosków do KRS

zapraszam do kontaktu mailowego: aplikantszukapracy@gmail.com, prześlę swoje CV

Z uwagi na podejmowanie drugiej pracy, wykluczam możliwość udziału w rozprawach, tworzenia fotokopii akt.

Udostępnij na: