Aplikant I roku aplikacji radcowskiej poszukuje pracy

Dodane: 19 października 2020 12:32 - ważne do: 17 listopada 2020

Aplikant I roku aplikacji radcowskiej poszukuje pracy w biurze prawnym jednostki organizacyjnej, spółce lub kancelarii od zaraz (preferowana umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem zajęć w ramach aplikacji).

Dotychczasowe doświadczenie zdobyłem w trakcie praktyk w prokuraturze i stażu w kancelarii adwokackiej (sprawy karne i rodzinne) oraz w ramach zatrudnienia na stanowisku prawnika w kancelarii radców prawnych i prawnika in-house w instytucie badawczym (przygotowywanie projektów pism, w tym pism procesowych, głównie w sprawach o zapłatę, egzekucyjnych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych od strony wierzyciela; przygotowywanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym, w szczególności w zakresie zamówień publicznych, prawa cywilnego i autorskiego, jak również umów z zakresu prawa pracy i prawa spółek; doradztwo prawne w zakresie m.in. prawa cywilnego, administracyjnego, farmaceutycznego, prawa pracy i prawa spółek, działalności instytutów badawczych, ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej; przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej; opracowywanie i opiniowanie projektów zarządzeń, uchwał, regulaminów oraz innych aktów o charakterze wewnętrznym i organizacyjnym).

Posiadam również certyfikaty mediatora do spraw cywilnych i gospodarczych oraz karnych i nieletnich, wydane przez Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Do moich głównych zainteresowań zawodowych należą: prawo pracy, prawo umów, zagadnienia dotyczące zobowiązań, własności intelektualnej oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji. Chętnie zdobędę doświadczenie również w innych obszarach i gałęziach prawa.

Zainteresowanych proszę o kontakt pod adresem e-mail: blazej.pogodz@gmail.com (ewentualnie pod numerem telefonu: 696 564 999).

Udostępnij na: