Aplikant I roku aplikacji radcowskiej poszukuje pracy

Dodane: 22 czerwca 2020 14:38 - ważne do: 22 lipca 2020

Aplikant I roku aplikacji radcowskiej poszukuje pracy w kancelarii, spółce lub biurze prawnym jednostki organizacyjnej od zaraz (preferowana umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem zajęć w ramach aplikacji).

Dotychczasowe doświadczenie zdobyłem w trakcie praktyk w prokuraturze i stażu w kancelarii adwokackiej (sprawy karne, rodzinne i opiekuńcze) oraz w trakcie zatrudnienia na stanowisku prawnika w instytucie badawczym (przygotowywanie projektów pism, w tym pism procesowych, głównie w sprawach o zapłatę, egzekucyjnych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych od strony wierzyciela; przygotowywanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym, w szczególności w zakresie zamówień publicznych, prawa cywilnego i autorskiego, jak również umów z zakresu prawa pracy; doradztwo prawne w zakresie m.in. prawa pracy i cywilnego, dostępu do informacji publicznej, działalności instytutów badawczych; opracowywanie i opiniowanie projektów zarządzeń, uchwał, regulaminów oraz innych aktów o charakterze wewnętrznym i organizacyjnym).

Posiadam również certyfikaty mediatora do spraw cywilnych i gospodarczych oraz karnych i nieletnich, wydane przez Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Chętnie zdobędę doświadczenie również w innych obszarach i gałęziach prawa. Do moich głównych zainteresowań zawodowych należą: prawo umów, zagadnienia dotyczące zobowiązań, prawa autorskiego/własności intelektualnej oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji. Interesuję się również prawem międzynarodowym publicznym, karnym oraz rodzinnym i opiekuńczym.

Zainteresowanych proszę o kontakt pod adresem e-mail: blazej.pogodz@gmail.com lub pod numerem telefonu: 696 564 999.

Udostępnij na: