Zmiana Regulaminu w związku z COVID-19 – Informacja dla Patronów

W dniu 7 czerwca 2020 r. Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła uchwałę określającą zasady odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

W odniesieniu do sprawowania patronatu, znosi ona obowiązek zapewnienia przez patronów lub opiekunów praktyk aplikantom I roku udziału w co najmniej trzech rozprawach w ciągu pierwszych 6 miesięcy odbywania aplikacji.

W przypadku gdy z powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 na obszarze działania danej okręgowej izby radców prawnych w danym roku szkoleniowym nie ma możliwości zapewnienia aplikantom udziału w co najmniej sześciu rozprawach, obowiązek udziału w rozprawach w odniesieniu do aplikantów I i II roku powinien zostać zrealizowany odpowiednio na II i III roku aplikacji w kolejnym roku szkoleniowym.5,3 Liczba rozpraw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zwiększa liczbę rozpraw wymaganych zgodnie z programem aplikacji na II i III roku aplikacji w kolejnym roku szkoleniowym.6,3

Pozostałe obowiązki określone Regulaminem odbywania aplikacji radcowskiej wynikające ze sprawowania patronatu nie ulegają zmianie.