Innowacyjny program wsparcia dydaktycznego dla aplikantów

Staraniem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie aplikanci radcowscy wszystkich roczników mogą nieodpłatnie korzystać z elektronicznego programu prawniczego Lex Wolters Kluwer. Dostęp do programu jest nieograniczony i możliwy z każdego miejsca.

Jest to pierwsze zakrojone na tak szeroką skalę przedsięwzięcie dydaktyczne tego typu. Realną korzyść odniosą z niego wszyscy nasi aplikanci, zarówno przygotowując się do zajęć, czy ucząc się do egzaminów, jak również w pracy zawodowej.

Negocjacje między Izbą warszawską a wydawnictwem Wolters Kluwer trwały kilka tygodni i zostały uwieńczone pełnym sukcesem. Zależy nam przede wszystkim na optymalizacji procesu kształcenia naszych aplikantów. Obecnie prowadzimy aplikację dla półtora tysiąca osób Dobieramy jak najlepszą kadrę dydaktyczną i zapewniamy jak najlepsze warunki zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych. Udostępnienie naszym aplikantom kolejnego, innowacyjnego narzędzia pomocnego w nauce i ich pracy zawodowej jest wyrazem dbałości o to, by na rynek usług prawnych trafiali z izby warszawskiej sami profesjonaliści. Wpisuje się to w politykę prowadzoną przez OIRP w Warszawie, której celem jest pomoc członkom naszej izby w budowaniu ich przewagi konkurencyjnej na rynku usług prawnych.