Apel Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie zwrócił się do Izby warszawskiej z prośbą o przekazanie radcom prawnym apelu związanego z trudną sytuacją spowodowaną przez epidemię koronawirusa.

(..) Z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 433 § 1 k.p.k. sąd rozpoznaje sprawy w granicach zaskarżenia, a udział w posiedzeniach w przedmiocie rozpoznania zażaleń na postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania jest prawem, a nie obowiązkiem, zwracam się z prośbą o rozważenie ograniczenia osobistego stawiennictwa w sądzie i przesyłanie procesowych stanowisk uprawnionych do wzięcia udziału w posiedzeniu drogą mailową (2karny@waw.sa.gov.pl). Pisma te będą przedstawiane niezwłocznie członkom składu orzekającego.

Informuję także, że udział w posiedzeniu osób z podwyższoną temperaturą nie jest możliwy i nie będą one wpuszczane do budynku sądu.

Z poważaniem,

Małgorzata Janicz