Alior Bank zatrudni Radcę Prawnego / Aplikanta 2. lub 3. roku (wsparcie obszaru IT, Outsourcingu oraz Zakupów)

Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:

 • obsłudze prawnej Pionu IT, Outsourcingu oraz Departamentu Zakupów,
 • wsparciu prawnym pracowników banku na wszystkich szczeblach organizacji,
 • negocjowaniu i opiniowaniu umów zawieranych w ramach działalności Banku opisanej powyżej, w szczególności kontraktów IT,
 • opiniowaniu procedur wewnętrznych Banku w obszarze technologicznym, outsourcingu, cyberbezpieczeństwa oraz procedur zakupowych,
 • aktywnej współpracy z innymi jednostkami Banku.

Jeżeli jesteś osobą, która:

 • posiada uprawnienia radcy prawnego lub jest aplikantem radcowskim na II lub III roku,
 • zna język angielski w stopniu pozwalającym na swobodne redagowanie umów w tym języku, prowadzenie negocjacji i analiz,
 • ma kilkuletnie doświadczenie w obszarze wsparcia prawnego IT oraz prawa własności intelektualnej, zdobytego w banku, kancelarii prawnej lub firmie technologicznej,
 • posiada doświadczenie we wsparciu prawnym wdrożeń IT zarówno w modelu on premise jak i chmury publicznej i hybrydowej,
 • biegle obsługuje MS Office (Word, PP) oraz system informacji prawnej LEX lub Legalis,
 • posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa umów, aktualnego orzecznictwa sądowego, ustawodawstwa oraz praktycznej obsługi działalności bankowej (specyfika regulacyjna w szeroko rozumianym obszarze IT oraz procesie zakupowym),
 • posiada umiejętność pracy pod presją czasu w szybko zmieniających się warunkach nad wieloma projektami,
 • jest samodzielna, dobrze zorganizowana, dokładna,
 • posiada ukończone studia podyplomowe, kursy i szkolenia odbyte w obszarze technologicznym lub prawa anglosaskiego (mile widziane, nie jest to warunek konieczny)

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • interesujące wyzwania zawodowe,
 • pakiet socjalny (m.in. karta MultiSport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie, sekcje sportowe),
 • wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia.

Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie aplikacji na adres: magdalena.maniara@alior.pl

Proszę o zamieszczenie klauzuli

Administratorem danych osobowych jest Alior Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl.

Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest: listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

Udostępnij na: