Akt oskarżenia – konstruowanie i ramy prawne skargi subsydiarnej i prywatnej z uwzględnieniem zmian karnoprocesowych wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2015 roku – szkolenie 4.11.2015

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu warsztatowym, które odbędzie się w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, Sala Malinowa, II piętro, 4 listopada 2015 r. w godz. 9.00–12.15

Przedmiotem szkolenia będzie przedstawienie proceduralnych możliwości skierowania Subsydiarnego Aktu Oskarżenia, omówienie jego zawartości merytorycznej i zasad konstrukcji. Podobnie w stosownym zakresie omówiona zostanie problematyka skargi prywatnej w procesie karnym. W ramach dostępnego czasu – słów kilka o zmianach w kodeksie karnym w zakresie szeroko pojętej probacji i kar wolnościowych.

Mariusz Piłat – Prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie, absolwent WPiA UW.
Doświadczenie zdobywał w ramach staży w kancelarii adwokackiej GCD w Chicago, kancelarii notarialnej w Warszawie. Od 1997 roku zatrudniony na różnych szczeblach organizacyjnych prokuratury, w tym w dziale dochodzeniowym później śledczym Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, następnie w Wydziale nadzoru służbowego i instancyjnego Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W latach 2005-2011 pełnił funkcję Zastępcy Prokuratora Rejonowego Warszawa Praga Południe nadzorując działy śledcze i ds. przestępczości gospodarczej. Od 2011 roku pełni funkcję Zastępcy Prokuratora Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie. Pan prokurator jest absolwentem Studiów Podyplomowych UW w zakresie Prawa dowodowego, kryminalistyki i nauk pokrewnych, wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez OIRP w Warszawie i ORA w Warszawie; ukończył szereg specjalistycznych szkoleń i kursów zawodowych organizowanych przez Europejską Akademię Prawa w Trewirze, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, Komisję Nadzoru Finansowego, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne i inne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu odpłatnym. Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 8 pkt.

Program szkolenia :

8.50–9.00 Rejestracja uczestników

9.00–10.30 Prawna dopuszczalność wywiedzenia skarg

• Subsydiarny Akt Oskarżenia
• Prywatny Akt Oskarżenia
• Subsydiarna Skarga o ukaranie

10.30–10.45 Przerwa kawowa

10.45–12.15 Konstrukcja i zawartość merytoryczna wskazanych pism procesowych

• Subsydiarny akt oskarżenia teraz i po zmianach
• Prywatny akt oskarżenia

                     Zmiany w prawie karnym materialnym w zakresie stosowania
                     kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych

Uwaga:
Poniższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w warsztatach wynosi:

349 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
700 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
999 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz datę szkolenia 4-11-2015 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie www.oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: