Adwokat/ Radca Prawny poszukiwany

Kancelaria Kijewski, Graś  Sp.k

 

Poszukuje osób do działu nieruchomości :  adwokat/ radca prawny.

 

Zakres obowiązków:

 

– prowadzenie postępowań sądowych, w tym zastępstwo procesowe, oraz sporządzanie pism procesowych,

 

– przygotowanie i analiza dokumentacji prawnej, sporządzanie opinii i informacji prawnych, – przeprowadzanie audytów nieruchomości, przygotowywanie dokumentów procesu inwestycyjnego i budowlanego

 

– wsparcie innych członków zespołu Kancelarii w związku z realizowanymi projektami.

 

Wymagania:

 

– umiejętności organizacyjne, dokładność, odpowiedzialność

 

– dobra znajomość języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej,

 

– samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów prawnych klientów,

 

– umiejętności pracy nad kilkoma projektami jednocześnie i podejmowania decyzji pod presją czasu.

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z na adres: biuro@kglegal.pl (w temacie proszę o wpisanie „dział nieruchomości”).

 

 

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do kancelarii Kijewski, Graś Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Miła 2, 00-180 Warszawa (Administrator danych, „my”), zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Aplikacje powinny zawierać oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Administratora danych osobowych firmę Kijewski, Graś Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Podanie moich danych jest dobrowolne.”

 

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Kijewski Graś sp.k, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę Kijewski, Graś Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

 

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail rekrutacja@kglegal.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

INFORMACJA OD ADMINISTRATORA

 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) wysyłając adres na maila kancelaria@giodo.gov.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Twoje dane osobowe, jeśli wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji do momentu wycofania zgody.

 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Udostępnij na: