Adwokat podejmie współpracę zdalną z kancelarią radców prawnych (stałą lub tymczasową)

Adwokat, absolwent UJ w Krakowie, aktualnie w trakcie studiów podyplomowych „Akademia Spółek” na SGH w Warszawie, biegła znajomość języka angielskiego, doświadczenie w zakresie spraw cywilnych, gospodarczych, przygotowywania i opiniowania umów, oceny całości ryzyka prawnego związanego ze stosunkiem umownym, udzielania porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnoprawnego.

Po zdanym egzaminie adwokackim (egzamin 2019 r.) zajmowałem się obsługą prawną miasta – stolicy powiatu, w toku której to obsługi zajmowałem się opiniowaniem jak i oceną całości ryzyka prawnego związanego z zawieranymi przez miasto umowami, odpowiedzią na bieżące pytania prawne władz miejskich, opiniowaniem projektów uchwał, przygotowywaniem projektów pism kierowanych przez władze miejskie do organów administracji publicznej. Ponadto w tym też okresie zajmowałem się odrębnymi sprawami cywilnymi, przygotowywałem i opiniowałem umowy gospodarcze  z perspektywy całości ryzyka prawnego związanego z danym stosunkiem umownym, przygotowywałem również skargi do WSA jak i do NSA.

Bardzo chętnie nawiąże współpracę zdalną z kancelarią radcowską w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego (również w zakresie administracyjnoprawnym) – oferuję prowadzenie całości spraw w tym zakresie – od analizy akt do środków odwoławczych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia, przygotowywanie projektów umów i ocena całości ryzyka prawnego związanego z umową, udzielanie odpowiedzi na bieżące pytania prawne. W swojej dotychczasowej praktyce prawniczej cechowałem się umiejętnością rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów prawnych.

Rozliczenie na podstawie faktury VAT.

Zainteresowanych radców prawnych oraz kancelarie serdecznie proszę o kontakt:

tel. 662 406 156
adwokat.kw1@gmail.com

Udostępnij na: