Adwokaci stają się radcami prawnymi

W najnowszym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”, w artykule pt. Adwokaci stają się radcami prawnymi czytamy m.in. o tym, że 23 radców prawnych w ciągu dwóch ostatnich lat postanowiło przejść do stołecznej palestry, ale ruch w drugą stronę jest kilkakrotnie większy.

„Od listopada 2014 do listopada 2015 r. szeregi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie wzmocniły się o 74 adwokatów. 24 z nich założyło niebieski żabot między październikiem a listopadem. Jaki jest powód migracji pomiędzy korporacjami? – My potrafimy naszym członkom wiele zaoferować – odpowiada radca prawny Włodzimierz Chróścik, dziekan OIRP w Warszawie.
– Rosnąca liczba adwokatów, którzy w ostatnich miesiącach postanowili wpisać się na listę radców prawnych w Warszawie, nie stanowi dla mnie zaskoczenia – komentuje szef stołecznych radców. W jego ocenie jest to naturalny proces w obecnej sytuacji obu zawodów i samorządów. Od 1 lipca, kiedy weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania karnego i radcy prawni zyskali uprawnienia obrończe, odpadła bowiem ostatnia z różnic, jaka dzieliła obie korporacje. (…) – Również duża aktywność stołecznego samorządu radcowskiego – chociażby w zakresie promocji zawodu lub udostępniania naszym członkom nowoczesnych narzędzi wspierających ich rozwój zawodowy sprawia, że w naszych szeregach witamy coraz więcej adwokatów. Mam nadzieję, że w przyszłości będą zadowoleni z dokonanego wyboru – podkreśla Włodzimierz Chróścik”.

Czytaj więcej.