Advocacy Skills – Examination Techniques – 27-28 października 2017 r. – 1 wolne miejsce

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, na II piętrze w dniach:

27-28 października 2017 r.

Advocacy Skills – Examination Techniques

Celem szkolenia jest umożliwienie radcom prawnym poznania w praktyce stosowanej przez angielskich adwokatów metodyki przesłuchania świadków, prezentowania argumentacji oraz formułowania wniosków końcowych.

Wykładowcy:

Angielscy adwokaci (barristers) z The Inns of Court College of Advocacy w Londynie

Ilość punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 37pkt.

Program szkolenia:

27 października 2017 (piątek)

830-900       Reception

900-930       Introduction

930-1100     Talk on Case Analysis / Case Preparation / Written Advocacy

1100-1115   Coffee break

1115-1145   Introduction to the Hampel Method

1145-1300   Demonstration – Examination in Chief

1300-1400   Lunch

1400-1545    Practical Exercise – Examination in Chief

1545-1630    Demonstration – Cross-Examination

1630-1645    Coffee break

1645-1730    Practical Exercise – Cross-Examination of Claimant and a witness

1730-1800    Questions & Answers

28 października 2017 (sobota)

830-900       Reception

900-930       Importance of Ethics

930-1100     Practical Exercise – Examination-in-Chief of Defence Witness

1100-1115   Coffee break

1115-1300   Practical Exercise – Cross Examination of Defence Witness

1300-1400   Lunch

1400-1600   Talk and Demonstration of Submission Advocacy

1600-1615   Coffee break

1615-1715   Final Question and Answer Session

 Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim. W celu pełnego wykorzystania szkolenia, konieczna jest aktywna znajomość jęz. angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę prawniczą.

Powyższy program stanowi poziom średniozaawansowany.

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

649,-zł netto* – dla wszystkich uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa  jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Zgłoszenia

Na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie  www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe” / ”Szkolenia międzynarodowe” lub bezpośrednio pod adresem https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/

W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa, a następnie odesłana na adres doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl wraz z potwierdzeniem przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 27-28.10.2017 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uwaga

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.

Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Magdalena Jurkiewicz pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: