Adiunkt na Uniwersytecie SWPS

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny szuka osób zainteresowanych pełnieniem roli Adiunkta na uczelni.

Poszukiwane są osoby z tytułem doktora w dziedzinie prawa, specjalizujące się w obszarach:

  • prawa prywatnego np. prawa cywilnego, prawa handlowego, własności intelektualnej oraz prawa prywatnego międzynarodowego

lub

  • prawa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa finansowego i prawa podatkowego

Dokumenty składać można do 15 czerwca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje nt. oferty można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem: pkolanczyk-zwierz@swps.edu.pl.

Udostępnij na: