SZKOLENIA Last Minute – 29, 30 grudnia b.r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza Koleżanki i Kolegów na „Szkoleniowe Last Minute”, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym na I piętrze lokalu OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w następujących terminach :

 

29 GRUDNIA 2014 r.

W tym dniu zapraszamy Państwa na 2 wykłady. Za każdy 1,5-godzinny wykład (2 godziny szkoleniowe) otrzymują Państwo 4 pkt. W sumie za udział w obu szkoleniach mogą Państwo uzyskać 8 punktów szkoleniowych.

14.00 – 15.30   Umowy licencyjne w prawie autorskim – cz. I – r.pr. Michał Barta radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, praw własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii (poziom średniozaawansowany)

15.45 – 17.15   Umowy licencyjne w prawie autorskim – cz. II – r.pr. Michał Barta radca prawny, specjalista w zakresie prawa autorskiego, praw własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii (poziom średniozaawansowany)

30 GRUDNIA 2014 r.

W tym dniu zapraszamy Państwa na 2 wykłady. Za każdy 1,5-godzinny wykład (2 godziny szkoleniowe) otrzymują Państwo 4 pkt. W sumie za udział w obu szkoleniach mogą Państwo uzyskać 8 punktów szkoleniowych.

15.00 – 16.30   Skarga pauliańska w ujęciu materialnoprawnym i procesowym – cz. I – sSA Agata Zając Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny (poziom zaawansowany)

16.45 – 18.15   Skarga pauliańska w ujęciu materialnoprawnym i procesowym – cz. II – sSA Agata Zając Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny (poziom zaawansowany)

UWAGA !

Punkty za udział w wykładach będą naliczane w oparciu o listy obecności, które będą udostępnione uczestnikom szkolenia na sali wykładowej po rozpoczęciu każdego wykładu. Każdorazowo listy będą zbierane przez pracownika Izby po 30 minutach od rozpoczęcia wykładu.

Prosimy więc o punktualne przychodzenie na spotkania.

Udział w wykładach jest nieodpłatny. Ilość miejsc ograniczona!!!

W związku z nieodpłatnym charakterem seminarium uczestnicy będą mogli przez wszystkie te dni, w trakcie trwania wykładu nabyć napoje oraz posiłki we własnym zakresie w kafeterii Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego OIRP.

Wszelkich informacji na temat szkoleń udziela:

Marta Dywicka, tel. 22 862 41 69 (-71)  wew. 116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl

Krystyna Ostrowska, tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 136, e-mail ostrowska_k@oirp.waw.pl

OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

Udostępnij na: