548 nowych aplikantów złożyło ślubowanie w OIRP w Warszawie

Pięciuset czterdziestu ośmiu aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie złożyło ślubowanie – rozpoczynając tym samym trzyletnią aplikację do zawodu radcy prawnego. Uroczystość odbyła się w Teatrze Narodowym w Warszawie.


Za stołem prezydialnym zasiedli: Włodzimierz Chróścik – Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka, Przewodnicząca Komisji ds. Aplikacji, Łukasz Leja – członek Rady OIRP w Warszawie oraz Zastępca Przewodniczącej Komisji ds. Aplikacji, Mariusz Maciejewski – Przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego oraz Zastępca Przewodniczącej Komisji ds. Aplikacji oraz Daniel Dębecki – członek Rady OIRP w Warszawie oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji Komunikacji Społecznej i Informacji.

gilarskicom 22

gilarskicom 19

W przemówieniu inaugurującym ślubowanie Dziekan Włodzimierz Chróścik powiedział:

Chcę, żebyście zawsze pamiętali, że tworzymy nasz samorząd razem. Pracujemy na rzecz nas wszystkich: radców prawnych i aplikantów. Dlatego też dbamy o najwyższy poziom kształcenia – ciągle udoskonalamy program aplikacji i dostosowujemy go do wyzwań rynku usług prawnych. Dbamy o to, żeby w trakcie szkolenia spotykali Państwo wybitnych specjalistów, ludzi, którzy nie tylko doskonale znają prawo, ale i zarażają pasją w jego praktykowaniu. Przekazujemy Wam równolegle wiedzę teoretyczną i praktyczną. Naszym najważniejszym zadaniem jest pomóc Wam w zostaniu profesjonalnymi pełnomocnikami, ekspertami. Najlepszymi prawnikami na rynku! Pamiętajcie jednak, że najwięcej zależy jednak od Was samych. Od Waszej sumienności, woli i wytrwałości. Jeśli podejdziecie do aplikacji rzetelnie i odpowiedzialnie, z pewnością będziecie znakomitymi specjalistami i czeka Was w zawodzie wspaniała kariera”.

Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowała Iwona Kujawa, Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej. List do ślubujących przesłał Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski.

Wykład inauguracyjny „Kariera zawodowa radcy prawnego – kluczowe czynniki sukcesu” wygłosił prof. dr hab. Ryszard Sowiński.

gilarskicom 40

W trakcie uroczystości wyróżniono upominkami 16 aplikantów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w trakcie egzaminu wstępnego:

  1. Wiktor Danielak, Maciej Dujka, Joanna Szmigiel – ex aeguo 1. lokata
  2. Malwina Basak – 2. lokata
  3. Magdalena Gromek, p. Beata Kostecka – ex aeguo 3. lokata
  4. Aleksandra Bącal, p. Marcin Szwed, p. Paweł Wawszczak – ex aeguo 4. Lokata
  5. Malwina Jagielska, p. Magdalena Jeruzalska, p. Kacper Ziniak – ex aeguo 5. lokata
  6. Aleksander Grabecki, p. Hubert Makowski, p. Piotr Sobczyk, p. Paweł Stelmach – ex aeguo 6. lokata

Kończąc przemówienie Dziekan Chróścik wskazał: „Powiem wprost: w Izbie warszawskiej nie ma miejsca na bylejakość. Będziemy wymagać rzetelnej pracy, ale też będziemy Was w tej pracy wspierać. Zarówno ja, jak i moi współpracownicy, jesteśmy tu po to, by Wam pomagać – zapewniam, że możecie liczyć na naszą przychylność. Od dzisiaj macie więc do dyspozycji skarbiec wiedzy i praktyki – tylko od Was zależy, jak dużo zechcecie z niego wziąć.”.

W przyszłym roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie szkolenie na aplikacji będzie odbywało ponad 2500 aplikantów.

gilarskicom 38