476 osób zdało egzamin radcowski

W piątek, 27 kwietnia 2018 r., Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu radcowskiego z pozostałych sześciu komisji egzaminacyjnych. Wynik pozytywny uzyskało w sumie 476 osób, tj. 77,53% wszystkich zdających.

Egzamin radcowski odbył się w dniach 20-23 marca br. w  Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. W Izbie warszawskiej do egzaminu przystąpiło 614 osób. Zdający doskonale poradzili sobie z zadaniami z prawa administracyjnego (99% ocen pozytywnych), z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki (98% ocen pozytywnych) oraz prawa karnego (97% ocen pozytywnych) trudniejsze okazały się zadania z zakresu prawa cywilnego (89%) oraz prawa gospodarczego (86%).

Na egzaminie zdecydowanie lepiej poradziły sobie osoby, które ukończyły aplikację radcowską – wynik pozytywny osiągnęło prawie 82,54% przystępujących do egzaminu aplikantów. Natomiast wśród osób przystępujących do egzaminu bez odbycia aplikacji (na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych) wynik pozytywny osiągnęło 54,54% zdających.

Z wynikami  egzaminu radcowskiego można zapoznać się po kliknięciu w baner „Egzamin radcowski”. Wyniki zostały także wywieszone w siedzibie Izby warszawskiej, ul. Żytnia 15 lok. 8 na parterze – według numerów kodów wylosowanych przez zdających pierwszego dnia egzaminu (zadanie z prawa karnego).