Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Dziekana OIRP w Katowicach

Dziekan oraz Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach mają przyjemność zaprosić prawników wszystkich profesji do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki o Puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Katowicach.

Turniej odbędzie się 21 listopada 2015 r. w Centrum Sportowym Bażantowo w Katowicach, ul. Pijarska 3. Liczba drużyn jest ograniczona, a o udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona dokonaną wpłatą. W razie dużej ilości zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszenia.
Losowanie odbędzie się w dniu rozpoczęcia turnieju o godzinie 11.00. Koszt wpisowego: 75 zł od osoby w drużynie – warunkiem udziału w turnieju jest uiszczenie wpisowego do dnia 18.11.2015 r.
Szczegółowe reguły uczestnictwa i rozgrywek ogłoszone zostaną w Regulaminie Turnieju na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, zakładka „Po godzinach- Sport.” oraz na facebooku OIRP w Katowicach.

Udostępnij na: