Ubezpieczenia OC radców prawnych na rok 2016

Program ubezpieczeń dla radców prawnych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych w PZU SA w koasekuracji z TUiR Warta SA

Program ubezpieczenia obowiązkowego radców prawnych składa się z dwóch elementów:

  • OC podstawowe – ubezpieczenie indywidualne
  • OC dodatkowe – ubezpieczenie grupowe

Oba ubezpieczenia łącznie zapewniają każdemu radcy ochronę na sumę ponad 1,5 mln zł.

OC podstawowe:
• Stała suma gwarancyjna – 100 tys. euro dla każdego radcy, na każde zdarzenie osobno.
• Usługa ochrony prawnej – usługa gwarantuje pokrycie kosztów m. in.: obrony przed sądem, postępowania cywilnego, rzeczoznawców.
• Wykluczenie prawa ubezpieczyciela do regresu – również w przypadku szkody wyrządzonej przez pracowników i aplikantów Ubezpieczonego.

OC dodatkowe: 
• Stała suma gwarancyjna – 250 tys. euro dla każdego radcy na wszystkie zdarzenia szkodowe.
• Wydłużony czas ochrony – ochrona obejmuje również zdarzenia z 2005 r. oraz warunkowo szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu polisy.
• Pokrycie kosztów obrony przed sądem –  dodatkowo do podstawowej sumy gwarancyjnej ale nie więcej niż 125 tys. euro.
• Ubezpieczenie pracowników – aplikantów, praktykantów i pracowników ubezpieczonego.
Czytaj więcej

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC radców prawnych i kancelarii w PZU SA w koasekuracji z AXA SA

Ubezpieczenie może być wykupione indywidualnie przez radcę, kancelarię lub spółkę prawników. Jeśli ubezpieczenie wystawione jest na kancelarię, pokrywa także odpowiedzialność zawodową zatrudnionych w niej adwokatów i doradców podatkowych.
Ubezpieczenie dostępne w dwóch wariantach: Act Committed i Claims Made.

OC nadwyżkowe Act Committed
Zalety ubezpieczenia:
• Szeroki zakres sum gwarancyjnych – od 250 tys. zł do 4 mln zł.
• Zgłoszenie szkody – także po wygaśnięciu ubezpieczenia pod warunkiem, że zdarzenie powodujące szkodę zaszło w okresie trwania ubezpieczenia.
• Ubezpieczenie podwykonawców – dodatkowo można objąć ochroną szkody wyrządzone przez podwykonawców współpracujących z kancelarią.
• Ubezpieczenie dokumentów – dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.
Czytaj więcej

OC nadwyżkowe Claims Made
Zalety ubezpieczenia:
• Szeroki zakres sum gwarancyjnych – od 1 mln zł do 20 mln zł.
• Wydłużony okres ochrony – ochrona obejmuje również czynności zawodowe wykonywane przed zawarciem ubezpieczenia, ale nie wcześniej, niż 1 stycznia 2005 r. oraz warunkowo szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu ubezpieczenia.
• Ochrona pracowników – ubezpieczeniem objęci są również pracownicy, aplikanci i praktykanci kancelarii.
• Rozszerzenia – dodatkowo ochroną mogą zostać objęci podwykonawcy oraz dokumenty kancelarii.
Czytaj więcej

Ubezpieczenia dodatkowe:
Dodatkowo program ubezpieczeń radców zawiera instrumenty umożliwiające rozszerzenie ochrony działalności. Należą do nich:
1. OC aplikanta
2. Ubezpieczenie NNW
3. Ubezpieczenie majątku kancelarii
4. Ubezpieczenie nadwyżkowe w ramach funkcji zleconych:
• syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy
• likwidatora, kuratora
Czytaj więcej

Sprzedaż i obsługę techniczną wszystkich ubezpieczeń objętych Umową Generalną prowadzi iExpert.pl SA

Informator Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Radców Prawnych na rok 2016
Polisa Nr 07 KIRP_1_16_ubezpieczenie podstawowe

Polisa Nr 07 KIRP_2_16_ubezpieczenie dodatkowe

Polisa Nr 07 KIRP_3_16_ubezpieczenie NNW

Szczegółowych informacji udziela:
Lidia Rumianek
tel.: 22 646 42 42
kom.: 882 024 303
e-mail: lidia.rumianek@iexpert.pl

Milena Dynus
Starszy Specjalista ds. Ubezpieczeń
kom.: 882 102 221

www.iexpert.pl

Zgłaszanie szkód
Szkody z zakresu ubezpieczeń likwiduje Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód i Świadczeń
PZU SA. Można je zgłaszać dzwoniąc na infolinię: 22 566 55 55.

Udostępnij na: